Novinky

Pro zobrazení obsahu novinek musíte nejprve získat status VIP.

04.05.2019

.. ..... ..................... ....... ........... .. ......... ...

04.05.2019

..... ..... .................. ...............
.
..... ...... ..... ......... .......... .......... .... ... ...........
.
............... . ...............
. ......... ... ....... ...... . ... ... ................. ... . ... .........
. ............ ........ .. ..... ... ........ .... ........... ........ ..... ....... ........
. .. .... . ............. ....... ... ......... ....... .......... ............ ............
. ........ ............. ............ . ..... . . ....... ... . .......... .. .......... ... ........ ........... ..... ...... .. ........ ....... ......... ...... .... ......... .... .. .. .. ........ .....
. ........ ........... ......... .......... ......... .. ....
. ........ .. ............ .......... ........... ....... ... ... ......... ........ ..........
. ..... .......... ...... ........... .......... ......... .. ........... ..........
. ........ ............. ............ ... ......... ..... .. ............
. ............ ......... ........... ............. ........... ....... ......... ..... .... .....
. ........ ............... ..... ... ...... . ...... . ...... ........
. ......... ............. ...... ... ...... . ....... ...

02.05.2019

..... ..... .................. ...............
.
..... .... .......... ........ ...... ......... . ........ ............. ......... ..... ... ... .... ........... ............ ........... . ...... ..... ......... .......... .......... ..... .... ..... ... ............. . ..... .. .... .... . ...........
.
............. . ..... ........... ........ ......... ........... ........... ......... ........... ....... ...... .......... .. ...... . ....... .. ...... ........... ... . ......... ..... .... .... .. ........ ........ ........ ............. ....... ........ ........ .. .... ... .. . ... ...... ..... ..........
.
............... . ...............
. .............. ........ ......... .. ... ............ ........ ........
. ........ .. ......... ....... ...... ... ... ........... ......
. ......... .. ......... . ........ ... . .....
. ......... ........... ... ..... ... ....
. ......... ........... ........ ... ..... . ...
. ........ ....... . ......... ....... . .... . ..........
. ..... ... ........ . ....... ..... ......... ....... ........ ... .. .. ........... ........

01.05.2019

..... ..... .................. ...............
.
...... ...... .......... ......... ........ .. .............. ............ ........... . ..... . .... ......... . ....... ..........
.
....... .... ......... . . ..... . . .. ..... ....... .................. ...... ........... ......... ......... . .... ........... .. . ....... .. .. ..... ......... .......... ... .... ........ ... .. ...... ... ..... ........... ... .. ..... . ......... ....... ............ ....... ..... ....... ....... . ..... . ....... ......... ... ............. ......... . ... ... ...... ........ . .. .. ..... ..... .. ...... .... ...... .......... . ........ . ... ........ .
.
..... .... ......... ..... ......... ......... ... ............ ... . ...... ..... ... ...... .. ......... .. ....... ............
.
............... .. ................
. ........ .......... .......... .. ... ...... ......... ... ........... ....... ...... ......
. ........ . ... ......... ............ ........... ........ .. .... ..... .... ..........
. ........... ...... ....... ... ......... ........ . ...........
. ........ .......... ........ ........... . ....... ...... ...............
. ........ .............. ....... ... ... ..... .........
. ......... ......... .............
.
............... . ...............
. ........ .............. ...... . ..... .... . .........
. ........ ............. ..... ... ............ ........ . ....
. ........... ......... . ....... ........ . ...... ............
. ...... ........ .. .......... .. ...... ........ ........ ......... .. ....... ...
. ......... ......... ......... ...
. ......... ..........

27.04.2019

..... ..... .................. ...............
.
..... .. . ........... .................. ......... .......... ...... ....... ..... .. ..... .... ... ............ ........... .... .........
.
............... . ...............
. ........ ......... .... ... ........ ....... . ........... ...... ............ ........
. .... .......... .. ..... ..... .
. ..... ........ ..... ....... ........ ....
. ............. .. ........ .. ......... .. ........ ......
. .......... ..... . ..... ... ... ....... .....
. .......... ........ ..... .. ...... ........... ........... ......... .........
. ............. ........... .............. ........ ..... .. ..... .. ....... .......... ..........
. .. ........... ........ .... ......... .... ....... .. ......... .... .. ........ ....
. ............. .......... ...... ....... ..........

26.04.2019

..... ..... .................. ...............
.
............... . ...............
. ........ ............ ... ... ....... .....
. ........ ......... ........... ............. ........ ........... .... ............. ...............
. ........ ........... ... . ........ .......... ...... ............ . ....... .. ......... .... ..........
. .............. .......... ... ............ ....
. ..... ..... ... . ........ ......... ........ .. ...... ... ......... .. ............ ....... .......... .. ........ ...........
. .. ............. .... ... ........ ...... ....... ...

25.04.2019

..... ..... .................. .............
.
...... ........ .... ..... ... . .. ........... ....... ....... .. ......... ....... . ........ .. ..... ........ . ...... ........... . ... ...... ........... .... .......... ....... ... .......... .... .............. . ... ... . ... ........... ... . .......... ........ .......... .. ...........
.
. ..... ..... .. ... ....... ..... ........ ....... ....... .......... ... . ........ .......... . .. .. ....... ............ .. ...... ...... ............ ....... .. .......... .. ........ . ..... ..... ...... ...... .... ..... .. .... ...... .......... . ..... .......... ........ ........... ........ ... .... ... ........ ........ .. .. .... ....... ..........
.
...... ........... .. .. ...... .. ...... ...... .... ........ ........ ....... .... .. .... .........
.
............... . ...............
. ...... ........ .. ..............
. ........ ....... ....... .............
. ........ ........... ........
. ...... ......... ....... .......... ........ ........ .. ........
. ...... .... ....... ....... . ............ ..... .....
. ........ .. ............. ..... ............... .......
. ........ .. ... ............
. ......... ........... ........ .....
. ........ .............. ........
. ..... ..... .....
. ......... ...........
. ............ ..........
. ..... .. ......... ............ ... .. ............. . ....... ... ..... ........ ............ ........

21.04.2019

..... ..... .................. ..............
.
............... . ...............
. ........ ............ ..... .......... ............ ......... ..........
. ........ ........... ......... ... ........... .............. .............
. ........ .......... .... ........... ... . ....... .........
. ........ .............. .... .........
. ...... .... ........ .......... . ............. ........... . .........

20.04.2019

..... ..... .................. ..............
.
............... . ...............
. ....... ........... ..... ... ............. ..... ........... ... .... .........
. ........ ...... ..................... ......... ..........
. ........ ......... . ....... ........... ...... .. ..... ........... ............. ..........
. ....... ...... ....... ... ....... .... ... ..... ...... ........
. ........ .......... ........... ........ ....... . ....... ....
. .............. ......... . .......... . .................. .. ............ ...............
. ......... . ........ ..... . ............ .............

19.04.2019

.......... .... .............

14.04.2019

..... ..... .................. ............
.
.. ..... ..... ..... ........... ............. ....... .. ......... . ............ ........ .
.
..... ......................................... ..... .. ...... ........ .......... ...... . .... .... ...... ........... . .... ....... ............ .. ...... ...... ...... ......... . .................... ........ .. .... ....... ........ . ......... ......... .. ....... ...............
.
... ... .......... ................. ........ .. ............ ..... .. ...... ....... ............. .... .... ....... .......... ....... ........... ......... . ....... ....... ....... ............. .... ......... .... ............. .... ........... ...... .... ......... ....... ........ . ......... ....... ......... ............ ...... .. .......... ..... ........ . ..............
.
. ............ ..... .......... ......... ...... ............ ..... ................. ...... ........ ......... ........ .... ........ .. ..... ..... ..... .......... ... ......... ... .. .............
.
........ ......... .. ........ ...... ... .. .... .... . .... . ........ .......... .. ......... ........ .. ..... . ......... .. ..... ............. ........... .. ..... ..... ........ ...... .. ..... ..... ........ .... ... .. .... ........ ..... .. .... . ...... ..... .........
.
.. ........... ........ .. ....... .... .... ........ ... .. ........ .. .............. ............... .. .. ..... ..... ........ ...... .. ......... .......... .... ....... ..... ....... ........... ..........
.
. .. . .... ...... ..... ... ..... .. ........ .... ....... .......... .. ...... ......... ............. ...... .. ..... ......... ............ . ......... .......... .... .... ....... ........ ..... ..... .......... ........ ......... . .. ........ ......... ....... ............ .. ...... ............ .... ....... ..... ........ .......... ....... ... .... ........ ... ...... ........ ........... .......... ............ ....... ... ..... .....
.
..... ..... ........ ........... ....... .. ........ ...... ... .. ....... .......
.
... ........ ... .. .. ......... ........ ......... ...... . ..... .... .... ............ .......... ....... ........... ......
.
............... .. ................
. .......... ................... .... ...... ......
. ........ .. ............. ..... .........
. ............. ...... ..... ............
. ........ ........ ..... .. .......... ..... ............
. ... ................ .. .......... ......
. ......... ........ ....... ......... . ....... .... ............ ....... .... ..... ... . .....
. ......... ...... . ........... ............ . ....... ......
. ........ ... ........
. ...... ........ .. ... .......
. ... ............. ..... .. ..... .... ... .......
. ......... ............. ...... . .......... ........ .... .............
. ......... ....... .......... .. ........
. ......... ...... ..... .... ... ............. ....... .... ..... ... ... .. .......
. ........ ........ ........... ....... ............ ..... ....
. ......... ..... . ......... ........ ..... .......... .........
. ......... ....... ....... ........ ......... . ..... .. ....... ............ ..........
. .......... ............. ........ .. ........ ........... ..... .. .. .........
. . ....... .... ......... ........ ... . ......... ........ .........
. ......... .......
. ........ ...... ... ............
. ......... ........ . ........
. ......... ........ ..... ........ . .......... ..... ... .. ......... ................ .. .. . ......... ..... ....... . ..... ... .....
. ......... ........ ........ ........ ......... ................ .. .........
. ......... ........ ........ ........ ...... . .......... .........
. ......... .......... .............. .. ...... . ...... .......
. .......... ....... . ..... .. ........ ......... . ..... ... ....
. ......... ........ .. ......... ......... . ......... . ........
. ........ ...... ... ...... . ......
. ......... ......... ... ............. ....... .. ............ .... ... .......... ......... ....... ......
. ........ ........ .. ......... ..... ..... .... .... ...... ....
. .. ........ ... ..... ......... ............ .......... .... ..... . ........ .........
. ......... ....... ............. .... ....... ...... ...... ............ ........ .... .......... ... ....... .... ....
. .......... .... ........ ... ............ ......... ........ ....... ........... .............
. ...... ...... ....... .. ........ ..... ........ ........ .....
. .. ............. .. . ............. ........... .......... ... ... ....... .....
. .............. ........... ........ .. ........ ... .... . ...... .......... ...... ..... ... .. ....
. .............. . ................. ...........
. ......... ......... .........
.
............... . ...............
. ......... ......... ......... . ............. .. ............ .........
. ......... ............. .......... ........ ... ...... ........ . ......
. ........ .....
. ......... .......... ... .......... ... . .........
. ......... ........ ........ ............. .........
. ......... ........ ......... ...... ............ .........
. ...... .......... ... ....... ......... ..........
. ......... ........... .................. ............ ......... .... .. ..... .........
. ......... ........... .................. ......... . ........... .... .. ..... .........
. ......... ........... ........... ......... .............. .... .. ..... .........
. ......... ........... ............. ........... .... .. ..... .........
. ......... ........... ................. ... .............. .... .. ..... .........
. ...... ....... .. ............
. ...... ........ ....... . ...................... .. .......................................
. ...... .............. ......... .... .. ... ........ ....... ...... .. .......... ..................... . ....... .. ....... . ..........
. ..... ... ..... ......... ........... . ........... .......
. .......... ...... ..........
. ........ ...... ... .. ............. ...... ... . ........
. ........ .......... ............... ..... ....... . .... .........
. ... ...... ....... ........ ............ ............
. ............ ......... ....... .. ...... ......... ... ...... ...... ........ . ........... .......
. ......... ......... ..... ........ .. ........... ...... ... ........... ........ ....
. ..... ... ... .............. ... ..... .... ..... ..... ... ................. ......... ..... ...... .. ...... .. ....... .. ......... ........ .............
. ......... ........ ............ ... ......... ........ .. .... ....
. ......... .......... .......... . ...... ....... ........... ........... . ....................
. ......... ............ .............. .. ... .. ......... .. .......... ................
. ......... .......... . ....... ....
. ...... ................ ....... .. ......... ......
. ......... ........ ....... ......... ... .........
. ......... ....... ....................... .. ....... .........
. ...... ....... ...... .... ............ ........... ... . . ............. ............
. .. .......... ....... ....... . ... .. ........... ........... ......... ........ . .. ...... .... ..... ..... .......
. ... ... .. .... ...... ........... ........ ........... . ....... .. . ... ......
.
............... ...................
.......... ......... .... ....... ......... .... .....
. ..... .........
. ......... ... ...
.
.... ... ......... . ...........
. ..... .........
. ......... ... ...
.
.... ... ......... ..........
. .... .........
. ......... ... ...
.
......... ..........
. ..... .........
. ......... ... ...
.
....... ... ...... ... .. ........ ......
. .... .........
. ......... .. ...
.
........ ... .......... . ......... .............. .... ......
. .... .........
. ......... ... ...
.
........ ... .............. .... .. ............. .............. .... ......
. ......... ... ...
.
... ....... ........ ............ . ........ . .........
. ......... ... .. ..

06.04.2019

......
.
..... ..... ........ ....... ........... ........ ......... .. .. ........... ... .... ........... .. ..... ...... .... .. ..... ...... . ...... ....... ... ...... .......... ... ... . ... ............

04.12.2018

......
.
....... ....... ..... . ... ... ... ............ ....... . ... .. ........ .......... ... .. .. ............................... .
.
... ... .......... ....... ..... ....... ...... . .... ....... ..... ....... . .. ...... .... ..... .... ....... ........ ...... . .... ... ... .................

27.11.2018

......................... ..... ........ . ... . ..... .... ... ....... ... .. ............ ........ .. ........ ............ .. .... ......... .................................. ..... ......... .. .... ..... ...... ... .......... ........... ......... . ....... .. .... ... .. ........ ..... ...... ............ ....... ......... ...... . ..... .. ..... ........ ........ ........... ........... ......... . ....... ....... ............ .. ............. ....... ...... .. .. ........... ......... .. ....... ........ ..... ...... . ....... ......... .. ....... ........ ... ....... ... ... ... ....... ........... ........... .... .. ... .... .. ....... ....... .... .......... .... ........ . .. .. ......... ................ ... ....... ....... .......... ......... ........ ... .......... ........ ..... . ........ .. ................ .... ... ... ...... . ........ .. .... ......... .. ......... . ... .... .. ........ .... ......... ......... .... ........... . ....... .... .. ....... ..... .......... . .. ....... ............... ..... ........ ..... .. ...... .... .......... ......... . .......... .. ..... ............. . ......... .... ......... . .. ... ........ ....... ............ .... ... .... ......... ............. . .. ...... .. ... ...... .. .. . .... .. .... ....... .......... . ..... ...... ....... ......... ......... .. ........... ...... ....................... ..................... .. ............ .... ............ ............ .. ... .......... ... ........... ........ ... .... ........ ....... ......... ..... ... ..... ....... ......... .... .. .. ........ ... ..............

17.11.2018

................ ....... ....... .. ..... ................... ..... ........ .. ........ ........... ..... .... ........ ........ . ....... . . ........ ....... . ..... ..... . .... .. ........ ...... .. ... ....... ...... ...... ... ..... ...... . ....... .......... . ........ ......... ... ....... . ..... .... ....... ......... .... ....... ..... .... .. .. .. .... ...... ...... .. ...... ....... .... .. ...... ... .... .... ....... ... . ... .. ............ ..... .......... .... ... ......... ......... ..... ....... ..... .... ... .. .......... ........ ...... ... ... .... ........ ......... . ........ .. .. ......... ....... .. .. .. ...... . ... .... ...... .. ....... ........ ..... ......... ...... . ...... .... ......... ........ ...... .... ............. ........ .. ......... .......... ....... ..... .. ...... ... ...... .... ... ..... . ...... .... ........ ... .. ......... ..... ........ .... ... .. ............ ... ............... .. ..... ... ...... ... .... .. ....... ... ... ....... . ......... ....... ....... .... .. ..... ...... .. ...... ...... .......... ..... ..... ... .......... ............ ............. ........... ..... ...... ... .... ..... ........... ..... ....... .... .. ........ ... ......... .......... .............. .. .... .. .......... .. .. ..... ........ ...... ...... .. ... ...... ..... .... .... .... ........ .......... .. ...... .. ...... ......... ........... . .......... ..... .. ......... ... ..... ..... ... .... .. ... ..... ......... .... ...... ......... ... .......... . .. .......... ... ..... ....... ....... ....... . ....... .... .... ....... ........... ... ... .. ....... .... .... ....... ........... ... ... ..... . ..... ..... .. .. ........ .. .. ......... ...... . ...... ...... .... .... ..... ............ .... ........ ............ ........ . ... .... ...... .... ............. ... .. .......... ................ .. ............ ....... ....... .......... ....... ... ..... ........ . ... ..... ........... ... ....... ... ... ...... .. . ....... .... ..... ........ ..... .. . .... ..... ...... ............. .. .......... ... .. ..... .... ...... .............. . ...... .. .......... ....... ...... ... .. .. .. ........ .............. ................ ............................................................ .......................... ........ ........ ....... .. ....... ..... ... ..... ..... ... ......... . ... .. .... ........ ........ ............................ ..... ............ .................... ... .......... .............. ... ......... .. ............ ... ..... .. ... ........... ...... ... .... ..... ....... ....... ....... ... ........ ............ .... .. ............ ... .... ........ ... .......... .......... . ............. ... ..... .. ........ ........ .. .... .. ..... ....... .... .......... ........

27.10.2017

.... ......... ........... .... ............. .... .. . ... ...... . ......... ......... .. ...... ....... ...... .. . .... .........

21.04.2015

... ....... ... ......
.
........ . ..... ... ... ..... ..... ......... . ..... .... ... .. .. ..... ......... ........ ... .. ....... ..... .......... ... . .... ......... ................ .... .. .......... .. ..... .... . ........ . .... .......... ........

10.10.2014

............... .......... ........ ................ ..... ..... .... .. ........ ... ... .. ...... .......... ........... ...... ..... .... .. ........ ........ ....... . ......... ..... .. ... .... ........ ..... .......................... ... ..... ..... ..... .. ....... . ........ ........... ... ........ .. ... ... .. ........... .. ...... ........ .. .... .......... ........ ........... . .. ..... ......... . ... .. ... ....... ......... ... .. .. ..... ........... ... ..... ............ .... ... ....... . ........... .... .. ....... .. ... . ..... ....... .. ........ . ...... .. ... ......... ............. .... ..... ...... .......... ...... .. .......... ......... ......... ...... .... ..... ......... ........ ..... .. ... ............ ........ ....... ............. . .......... ...... ........................ ..... ........... ... .................... .. ..... ........... .... ......... ...... .. ....... ......... ... ....... .. .................... ..... ......... ......... ......... .......... ...... ........ ...... .. .. .... .... .......... ..... .... ....... ..... . ..... ...... ... .......... .... ... ......... ...... . ... .. ............ ..... ..... .. .... .... ....... ...... .. ..... ........ ..... .. ........ ........ ........ ... ... ......... ............ ......... ... .. ...... .. .. .... ......... ... .. .... ......... ...... ...... . ....... ..... ... ... ....... ... ..... ... ... .... ......... .... ........... ..... ............... ... ........ ...... ..... ..... .......... . ..... ..... ...... ......... ........... . ............... .... .. .... ........... .. ...... .... .. ............ ..... ...... .... ............ ... .. ......... .......... ....... ........ .. .. .... ... ......... ... ......... ........ ...... ......... ...... ..... .. ....... ...... ...... ....... .......... ........ ....... ....... . ....... ...... ..... ......... . ........... ............ ..... ........ .... .... ... ... ... ............ .... . ...... .... ...... ...... ........ ............. .. ... .. .... . .... ... . .... .......... ...... . ... ......... . ....... ... .. ......... ... ........ .. .. ......... .. .. ....... ...... ......... .......... . ... ..... ........ .. ....... ......... ...... .... .. . ...... ... ..... .. ........... ...... ........ . ....... .. ........ .. ... .... .. ......... ..... .............. ................... .... ........ .. ....... ........ ........... ....... ...... .......... ...... ........ .. .......... . ... .. .... ................ ... .. ... .. ........ ...... .......... .. ... ......... ..... .. .. ................ . .. ....... ...... ...... .. .................. ................... .............. .... ...... ... ......... . .. .. ..... ........... ... . ..... ..... ....... ........ ........ ... ........... ...... ........ ...... ........ .. ........ . .. .. .... ........ ...... .. ..... ...... ... ...... ............. .. ... ...... ... ..... ........ .... . ...... .... .............. ... ....... ........ ..... ............ .. ....... .. ........ ......... ... .. .. ......... .......... ... .......... . ... .. .......... ............. ............ ....... ........ .... ........ .... ... ..... ... .... ......... ........ .......... ...... .. .. ....... .......... ......... .... ... ..... .......... ....... ... .... ......... .... ..... ... ............. ........... . ..... ..... .. ... .......... ... .. .... ........... ........... ..... ................................ .................... ..... ........ ....... .. .. ...... .... . ........ .. ...... ....... .. .. ... .......... ....... ...... ........ ... .. ......... ......... ...... ....... ........... ......... ....... ...... ......... ...... ....... ....... ...... ... .......... ...... ..... .. ... . ...... ......... ......... ........ ........ ............ ......... ... ...... ...... .. . ........ ..

29.07.2013

................ .................... ..... ...... .... .......... ..... .. ....... .... ........ ..... ........ .... ...... ... .. ..... ........ ........ ........ ..... ............ .......... ................ ..... .... ........ .............. .. ........ . ... .. .. ..... ......... .. ... ........... ...... ........ ....... .......... ..... ............. . ... ............ ....... ... ....... .. .......... ....... ........ ...... ... ......... ... ....... ....... ... .... ..................... . ....... .... . .... ..... .. ....... ... ..... ....... .... .. ........ . ..... .. ... .... ........ ...... ..... ...... ..... ..... .. ...... .. ......... ............ ..... ............ ... . .................. ........ .... ...... .... ........ ... .. ....... ..... .... .. .. ... ........... . ...... .... ... ..... ..... .. .... .. ....... ...... ..... ....... .......... .. .. ... .... ... ...... .......... .. ..... ... . .... ........... .......... ........ ...... . .......... ........ ....... .. ....... ........... ....... ..... .... .. ..... ..... .. .. ........ ........ ........ ..... ........ ... ... .. .......... ......... .. ........ . ... ..... ... .. ... ....... ...... .... ......... ........ ...... ...... ... ..... ... ... ......... .. ...... .... ...... ........ ....... ....... . .. .. ....... ...... . ........ ... ..... ....... .. ............ ... ... ............... ....... .... ............ ... .. ......... ... .. . .. ....... ............. . ........ ....... ....... ..... ........... .... ...... .. .. .... ... . ............ ....... . ... .. .. ....... .................. . .... .... ... ........ ... ... ... ......... .. ..... ....... ....... .. ... . ..... .. .... . ..... ....... ..... .. ....... ...... ... ..... . ....... .. ...... ...... . ....... . .... .. ...... ........... .. ....... ..... ....... ........ ...... ... . ......... . ... ..... .... ........ ... .. .... ..... ...... . .... ....... ...... .. ........... ........ .... ....... ....... ...... ...... .... ....... ...... . .... .... .. .... .... .......... ... . ......... .. ...... .... .. ....... ......... ........ ..... ........ ... ........ .. . ... ...... . ....... ..... . ... ....... .. ......... ... ..... ....... ... ... ..... ......... ....... .... ..... ..... ......... ........ . ...... ..... ... ... .. .. ....... ......... ........... ........ ... .. ... ......... .. ..... ......... ... .. ... ......... ...... ....... ... .. ... .. ...... .... ...... ........ .. ... ... ... .......... .... ........ .. ......... ....... ... ........ .......... ........ .......... ....... . ............ ........... . .. ...... .. .. .. ........ .... .. .... ............ ... ........... ........ ........ ...... ...... . ....... .. .... ....... ... ....... .. ... .. ......... ..... ............ ...................... ....... .... ...... ....... ... ......... ... ......... ... .. ..... ....... ... .. ........ ........ ....... ....... ... .. ....... ........ ........ ...... ..... ... ..... ........ ........... ..... ...... ......... .. ..... ... .. ..... ....... ..... ....... ... .... ...... .. .... ..... ........ ..... ......... ....... .... ... ... ...... ..... ............. ..... .. ...... ... ...... ..... ....... ...... ..... ..... ... .............. ..... ............ .... .. ....... .......... . ...... .. .... .. ...................... .......... ... .. .. .... ..... ......... ....... ... ..... ... . .......... .. ...... ......... ...... ...... .... ...... ..... . .. ... . ......... ............ ... . ...... ..... ..... .. ..... ... ........ ........ ....... .... ........ ...... ...... ....... .. ........... . .......... ....... . ... .. ......... . .... .. ........... . ........ ....... ... .. .. ............. . ...... .. . ..... ... .. . ......... ..... ............ ........ .. ................... ....... . .... ........ .............. .... .. ..... ...... ....... .. .. ..... . ........ .. ......... ... .. ........ ....... ...... ........... ... ........ ............ ... .. .......... ... ... ..... ........... ........ ..... .... . ......... .......... ... ..... .......... .. ...... ........ ..... .. ...... .. ....... ..... ......... .... ... . .... ........ .... . ... .. ..... ..... .. .... . ..... ........... ...... .......... ...... ............. .. .. .... ....... .. ...... ............. . ...... .. ...... .. ...... ..... ..... ... .. ............. .......... .. .. ..... . ......... ...... .... .......... ..... ....... ...... ..... ...... ................ ... .. ..... .......... ..... ......... ... ........ ...... ........ ... .. ... .......... .... ....... ........ . .... ........ ............... ...... ... .... . ... ............. ..... .............................. ... ......... .... .............. ... ......... ......................

17.12.2012

........... ... .... .........

05.09.2012

.... ......... ............ .......... .... .... .. .. ....... ....... ...... ........ ...... .. .......... . ....... ............. ........ ..... .....
.
..... .. ........... ..... ...... .......... ....... . ... ... ....... .. ..... .. ........ .............. ... ..... .......

07.06.2012

.......... ........... .... ...... ........ ..... .. ........ ....... .. ........

19.04.2012

.... ................. .......... ........... .......... ........................... .. ............. ............. .................. ....... .......... ....... .. ... ........ .................... ........ . ........... ........ .. ... ....... ....... ... .. .... .. ............................ .. ...... ......... ..

21.11.2011

..... ..... ................. ................ ..... .. ...... . ....... ... ...... ........ .. ..... .....

13.06.2011

........... ... ..... ......... ... ... ..... ........

11.04.2011

... ....... ........ . .................. ...... .... ...... ......... ........ ......... ........ ... . ....... ... ............. ..... .. .......... ........ ... .. .. ........ ... ............. .... .. ........ ... .. . ... .... .... .. .......... .......... .. .......... ......... . .......... . ..... ... ........ ........ ..... .... ........

02.11.2010

.. ........ ........ ....... ...... .......... .. .. ... .......... .. ....... .... .......... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .....
.
... ... ... ... .. .......... . .......... ........ ......... .... ... .. ....... ...... ........... ........ ...... .. .............. ......... .. ...... ...... .... ......... ... .. .. ...... ........... .... ... ...... ......... ........ ...... .... ... ..... ....... .............
.
. ........ ... ..... .......... ... ........ ... .... ......... ...... ....... ....... ........... ..... .. .... ........... ........ ... .. .. .. ......... ....... .... ....... ........ ........... .. ....... ..... .. ......... ... ............. ........ .. ... ....... ...... ........ . .... .. ......... ....... ........ .. ......... ..... .... ........ . ......... ....... .. ... ... .. ........ ....... .. .. .. .... ........
.
.. ....... .. ....... ........ ... .... ... .. ........ ....... ....... ........ ............ .. ........ .... ...... .. ........ . .. ......... ... ....... ....... ......... ........ ........... ......... .... ..... .......... ....... .. ........
.
.... .. .............. ...........
.. ...... . .......... ...... ........... .. .......... ...... ...... . .... .... ........... ......... ... ... .. .. .... .......... ... .. .... ........... ............. .......... .. ........ ... ...... .. .. ......... ......
.
.. .......... ......... .. ...... ....... ......... .. .. ....... ......... ......... .............. . ...... ........... ........
.
.. .......... ......... .. ..... ....... .. .. .... ....... ... ...... .. ...... ..... ... ... .. .. .... ......... ........ ......... ........ .. .. ...... ...... . ... ... ..... ........... ...............
.
.. ...... ......... ... ... .. ....... ........ .... . .......... .. ........ ......... ...... .. ...... ..... ......... .......... . ......
.
....... .... ..... ...... . .... ..... ... .... ..... ......... ... ... ........ ........ . .......... ..... .... ......... ....... . .......... . .......... .. ..... .. . ..... .. .. ...... ............ ........

21.10.2010

.... .......... ........... .......... ................. ........................... .. ............. ............. ............... ...... . ............. ........................ ......... ......... ...... ......... ....... ... ... ..... .. ........... .. .... ....

27.09.2010

..... .......... ..... ........ ........................ ....................... ....................... ........... ..... .. ...... . .......... ...... ........ .. ..... ..... ............... ............ ...... ................. .............. ............. .......... ............... ...... ................. ........... .............. ...... ................. ............. ........... . ............. ... .............. ...... ........... ............. ........... ..... ..... ......... .. ...................... ...... ........ ........ ........... ... . ......... .............................. ...... ........ ........ ........... ............... ...... ......... ........ ........ ...... . ........... ........... ............. .................. ................................... ..... .. ...... .......... ... .. ............ ...... .... ....... ... ... .... .. ......... ... .. ....... ......... . ............ ........ ..... . ... ....... .......... ...... .. ... .. ........ .... ............ .............................................. .....

31.08.2010

........... ..... ....... ... ..... .. ......... .......... ...... ..... .... ..........
.
...... ......... ............. ........ .. .......... ... .. ....... ....... .......... .... . ... ...... ........